9

Wie is Karin Vocking?

9-Karin-Boomstraat-1

Ik ben afgestudeerd als analist en bioloog. Later heb ik de deeltijdpabo gedaan en vijf jaar als leerkracht gewerkt in het basisonderwijs. Daar ontdekte ik dat er in elke klas veel zorgleerlingen zitten, die je een veilige leeromgeving probeert te bieden, maar die je onmogelijk structureel ‘beter’ kunt maken. Veel kinderen zitten ‘in de knop in de knoop’ en krijgen in het huidige prestatiegerichte onderwijssysteem stempels, waarmee ze feitelijk niet vooruitgeholpen worden.

Vervolgens vond ik weer werk in de biologie. Ik werk nu parttime mee in wetenschappelijk onderzoek naar zenuwcellen. Ik maak celbiologische preparaten, die ik met de elektronenmicroscoop bestudeer. Met verschillende en gecombineerde microscopische technieken kunnen we antwoorden vinden op neurowetenschappelijke vragen. Dit zijn kleine bouwstenen in het onderzoek naar neurologische ziekten als Alzheimer, ALS en Parkinson.

In 2010 kwam ik in aanraking met BSM-deJong® therapie. Ik ontdekte dat dit in feite een soort praktische toepassing is van neurowetenschap en ontwikkelingsbiologie en dat je met deze methode kinderen wel ‘uit de knoop’ kunt helpen. Vol verwondering zag ik de mogelijkheid om alles wat ik tot nu toe had geleerd en gedaan te combineren. Dit alles kan ik nu in praktijk brengen en daarmee kinderen helpen om evenwichtig in hun kracht te komen en gezond, gelukkig en ontspannen in het leven te staan.

Er is natuurlijk geen enkel direct verband tussen mijn wetenschappelijke werk enerzijds en mijn BSM-praktijk anderzijds. De enige link ben ik zelf, en is mijn focus op zenuwcellen vanuit twee totaal verschillende invalshoeken. Dat maakt mijn visie op deze materie juist breed, bijzonder en toepasbaar.

Ik heb in 2015 de driejarige opleiding tot BSM-deJong® therapeut afgerond en ben in 2016 mijn praktijk ‘uit de knoop’ gestart

124-Neuronknoop-1-300x144
9-EM-foto-synaps-MT-mito-180x180
9-EM-foto-synaps-180x180