8

Tarieven

Bij zorgverzekeraars valt BSM-deJong® therapie onder de alternatieve geneeswijzen. Dit betekent dat de mogelijkheden tot vergoeding zeer beperkt zijn. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering wordt het gedeeltelijk en tot een bepaald maximaal bedrag per jaar vergoed. Meestal is het uitgekeerde bedrag net zo hoog als het bedrag dat u extra voor uw aanvullend verzekeringspakket betaalt.
Om te zorgen dat u voor deze beperkte vergoeding in aanmerking komt, moet ik als behandelaar voldoen aan eisen van de zorgverzekeraar. Die eisen zijn voortdurend in verandering, waardoor ik niet weet wat dat voor mij en voor u nu en in de toekomst gaat betekenen. Het kan zelfs zo zijn dat er opeens geen enkele vergoeding meer mogelijk is. Daarom heb ik besloten zelf duidelijkheid te creëren. Ik ‘opereer’ zo onafhankelijk van de zorgverzekeraars en geef u daarmee de duidelijkheid dat er geen vergoeding vanuit uw verzekering mogelijk is. Mijn diensten zijn op dit moment vrijgesteld van BTW.

Mijn tarief is 80 euro per uur.

De duur van de behandeling is gemiddeld 9 maanden tot 1 jaar (afhankelijk van de vraagstelling en problematiek).

Start van de behandeling: € 350.00
• intakegesprek (uitgebreide anamnese) met de ouders
• diverse testen (waaronder auditieve en visuele screening) van het kind
• analyse en opstellen van oefen- en voedingsschema
• eerste oefenschema doornemen met de ouders en het kind
• BSM-oefeningen bespreken, voordoen en samen uitvoeren
• 1e benodigde oefenmateriaal
• telefonisch overleg na 1-2 weken

Vervolgbezoek (elke 6-8 weken): € 80.00
• beoordelen van vooruitgang
• indien nodig aanpassen van de oefeningen

Tussentijds telefonisch overleg is kosteloos.
Dit betekent dat u bij een behandeling gedurende 1 jaar € 350 + € 560 kwijt kunt zijn.

Maar dan heeft uw kind wel meer perspectief op een mooie toekomst!

Bij welk soort problemen kan de BSM-deJong® benadering U uit de knoop helpen?

Faalangst, concentratieproblemen
ADHD, ADD, PDD-NOS
Dyslexie, dyscalculie
Problemen met lezen, spelling, rekenen en schrijven
Driftig, agressief gedrag
Verlegenheid, onzekerheid, heimwee, angst
Paniekaanvallen
Sociale weerbaarheid, geplaagd worden
Weinig vriendjes, weinig sociale contacten
Vermoeidheid
Ontwikkelingsachterstand
Eczeem, asthma
Zindelijk worden
Laat praten, spraakproblemen
Fijne en grove motoriek
Slecht handschrift
Moeizaam leren zwemmen, fietsen
Slecht eten en/of slapen
Buikpijn, hoofdpijn
Voedings- en verteringsproblemen
Scheel kijken, lui oog

UDK-001-logo-Uit-de-knoop-4-1-133x300