7
7-wankelplank-300x297
7-dreamstimesmall_49779698-kopie-300x300

Aanvullende therapieën die BSM-deJong® therapie kunnen versterken

Bij kinderen is BSM-deJong® therapie alleen, soms in combinatie met osteopathie, al genoeg om evenwichtig functioneren te bereiken. Bij volwassenen is eventueel aanvulling van andere therapieën nodig. Verwijzing naar complementaire therapieën is dan soms aan te raden. Omdat mijn BSM-analyse een behoorlijk compleet overzichtsplaatje geeft van de ontwikkeling die de cliënt heeft doorlopen van bevruchte eicel tot het moment van de intake en ik met behulp van dit plaatje inzicht heb in wat u kan helpen, kan ik voor u een uitstekende ‘lifestyle-coach’ zijn op weg naar herstel. Ik heb goed onderbouwde inzichten en kan uw ‘ontzorg-gids’ zijn en u begeleiden naar aanvullende therapeuten en u zo stap voor stap richting herstel brengen. Ik kan uw gids zijn in het vinden van de best gepaste therapie, met deze therapeuten overleggen en op die manier complementair en gericht uw problemen helpen verminderen. Het is coaching op maat richting gezondheid en preventie. Kan ik het niet alleen, dan help ik u verder met de hulp van anderen en ik hou het overzicht over uw hersteltraject. In zo’n coachingstraject werk ik vaak samen met de volgende therapieën:

 

Osteopathie volgens de geïntegreerde technieken van Frank de Bakker
Dit type osteopaten zijn op de hoogte van BSM-deJong® therapie, de oefeningen en de mogelijkheden. We spreken dezelfde taal. Osteopaten kunnen voelen of er belemmeringen zijn in de verbindingen tussen organen, dus in onderdelen van het skelet, vliezen, zenuwen, en bloed- en lymfevaten. Deze bewegingsbeperkingen kunnen ze eventueel wegnemen. Osteopathie kan de BSM-oefeningen versterken door de baan vrij te maken, waardoor de oefeningen meer effect hebben. Hierbij geldt 1+1=3.

Energetische geneeskunde
Klachten/ziektes kunnen ook veroorzaakt worden door verkeerde c.q. onvolledige voeding en micro-organismen (virussen, bacteriën, schimmels etc.). Deze oorzaken worden vaak nog te weinig onderkend door de mensen zelf en binnen de reguliere geneeskunde. Wordt het lichaam belast door schadelijke micro-organismen, dan biedt deze therapie de mogelijkheid ze op te ruimen. Daarnaast kan deze therapie u ook helpen de gevolgen van trauma’s te verminderen. Vooral voor volwassen cliënten die al jaren last hebben van vage klachten door een ontregeld en compenserend systeem, kan deze therapie veel ‘vervuiling’ opruimen.